In the Classroom

Grup Impulsor del Plurilingüisme de l'Institut de Cassà de la Selva

Aquest és el racó de recursos del Grup Impulsor del Plurilingüisme de l'Institut de Cassà de la Selva.

 

Què és el Generació Plurilingüe (GEP)?

és un projecte d'innovació pedagògica impulsat pel departament d'Ensenyament. 

reunión de negocios

en què un grup de professores i professors de les àrees de:

  • Ciències  Naturals

  • Ciències Socials

  • Cultura i Valors ètics

  • Educació Física

  • Matemàtiques

  • Música

  • Tecnologia

i col·laborem per fer les nostres classes

integrant continguts curriculars i llengües estrangeres (AICLE).

 
baixa2.jpg

Per què vam començar?

Per millorar la competència lingüística dels nostres alumnes. 

L’Institut de Cassà de la Selva té adscrits a etapa d’Educació Obligatòria dues escoles públiques de Cassà de la Selva (Puig d’Arques i Aldric) i l’escola de Riudellots de la Selva.


Vam detectar un percentatge important dels nostres alumnes de van iniciar 1r d’ESO no havien superat les proves de competències bàsiques llengua estrangera i d'altres tenien un nivell d'assoliment mitjà-baix.

baixa.png

Apostem per l'AICLE

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut de Cassà de la Selva aposta per implementar metodologies d’integració de llengües i continguts per millorar les competències lingüístiques en llengua estrangera a l'ESO.

A més, d'acord amb el projecte lingüistic de centre s’oferta d’una segona llengua estrangera des de 1r d’ESO per a aquells alumnes que presentin un assoliment mitjà i alt de la primera llengua estrangera de primària.   

Per tant, actualment el centre imparteix aprenentatge integrat de llengua (AICLE en català i castellà, CLIL en anglès i EMILE en francès) en diversos nivells i diverses matèries. També diversos els professors que apliquen aquesta metodologia tant amb perfils professionals reconeguts com no.

baixa3.jpg

Objectius

El gran objectiu és millorar la competència comunicativa de l’alumnat en les llengües estrangeres curriculars incrementant el grau d’exposició a aquestes llengües.


Per tal de fer-ho, el Grup impulsor del Plurilingüisme-GEP al centre s’ha fixat les següents fites:

  1. Augmentar el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera en continguts impartits per professorat amb perfil professional AICLE, tot potenciant l’exposició a la primera etapa d’educació secundària obligatòria.

  2. Augmentar la diversitat d’àrees de coneixement implicades en el projecte.

  3. Dissenyar estratègies didàctiques coordinades específiques adreçades a millorar la comprensió oral i escrita dels alumnes que matèries AICLE.

Contacto
 

Contacte

17244 Cassà de la Selva, Girona

972460630